Başta sosyal bilimler alanları olmak üzere, ilgi alanımıza giren birçok konuda akademik tez danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Araştırmaya özendiren, nitelikli ve son derece titizlikle lisans ve yüksek lisans tezleri hazırlanmaktadır.