Sistem dâhilinde yeni arayüz çalışmamızı tamamlayarak geçiş işlemini bitirdik. Bundan böyle daha dinamik bir yapıyla hizmet vermeye devam edeceğiz.